Hur många kärl behöver vår fastighet?

I Avfall Sveriges avfallshandbok kan du läsa mer om bland annat dimensionering av avfallsutrymmen. Vid behov kan vi bistå med rådgivning och platsbesök för ytterligare stöd. Vi gör då en beräkning utifrån antalet boende i fastigheten.

Relaterade formulär:

arrow-right