Hur kommer jag som fastighetsägare igång med närsorterat?

Börja redan nu att planera för avfallsutrymme om ni inte redan har ett. Vi har samlat mycket information, stödmaterial och tips att ta del av för att komma igång och få till en välfungerande sortering. Våra avfallsrådgivare, säljare och miljöpedagoger kan ge stöd i bland annat dimensionering och planering av avfallsutrymme samt informera och inspirera för en ökad sortering.

arrow-right