Utebliven sophämtning p.g.a. kraftigt snöfall Läs mer
close

Hur går återvinningen av plastförpackningar till?

Alla plastförpackningar som samlas in av oss på Gästrike återvinnare skickas till Svensk Plaståtervinnings återvinningsanläggning i Motala. Den är Europas mest effektiva anläggning, och bygger nu Site Zero, som blir världens största och mest effektiva återvinningsanläggning för cirkulär hantering av plastförpackningar från hushåll.

Hos Svensk Plaståtervinning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna i en högteknologisk process. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten. Sedan sorteras förpackningarna med hjälp av infrarött ljus som används för att identifiera de olika plastmaterialen. Alla plastsorter separeras från varandra för att i nästa steg återvinnas var för sig. Det är en förutsättning för att behålla materialets kvalitet och funktioner och gör det möjligt att kan återvinna plasten om och om igen.

Efter sortering och separering smälts plasttyperna ned till små pellets, som används för att tillverka nya plastprodukter. Svensk Plaståtervinning driver och leder utvecklingen inom cirkulär plaståtervinning.

arrow-right