Hur blir det för kunder som har hemkompost?

Alla kunder som sorterar ut sitt matavfall, oavsett om det är med papperspåsar och bruna kärl eller via egen hemkompost betalar lika mycket. Hämtningen av matavfallet blir kostnadsfri för privata hushåll och verksamheter med ett sorterat abonnemang. Nationella och lokala miljömål styr mot att ta tillvara på energin och näringen i matavfallet och göra biogas och biogödsel av matavfallet. De kunder som tycker att det fungerar bra med egen hemkompost och tar tillvara på jorden i sin egna trädgård har också en bra hantering av matavfallet.

arrow-right