Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Hur är det tänkt att avgifterna i taxan ska styra mot bättre sortering?

Avgifterna i taxan är ett sätt att styra mot att sortera mera och minska på avfallet. År 2024 träder en ny lagstiftning i kraft gällande obligatorisk utsortering av matavfallet. Det innebär att en utfasning av abonnemang Osorterat kommer att påbörjas från 2024. 
Du kan också påverka dina kostnader genom att sortera ditt avfall. På så vis kan du ha ett mindre kärl och glesare hämtningsintervall på ditt restavfall.

Andra sätt att styra mot önskat beteende är t ex information, utbildning, kampanjer och andra sorteringslösningar.

Relaterade formulär:

arrow-right