Gäller "Töm säcken" för alla containrar?

Nej, det finns några undantag som är viktiga att ha koll på. Dessa är:

  • Säckar som t ex innehåller damm, sågspån, isolering eller annat lättflyktigt material.
  • Säckar med textilier till återvinning ska inte tömmas.
  • Säckar som innehåller invasiva arter (T ex lupiner, parkslide, björnloka, jättebalsamin och kanadensiskt gullris). Dessa ska förslutas i dubbla säckar.
  • Asbest ska fortfarande vara inplastat och väl förslutet när du kommer till återvinningscentralen. Ta kontakt med personal.
arrow-right