Finns det växter som inte får slängas i trädgårdsavfallet?

Ja, blomsterlupiner, gullris, jätteloka, parkslide och jättebalsamin är exempel på växter som räknas som invasiva arter och får inte slängas som trädgårdsavfall. Invasiva växter ska läggas i dubbla förslutna påsar och slängas på återvinningscentralen i containern för Saker som inte ska återvinnas.

Har du en mindre mängd går det bra att slänga dem i dubbla förslutna påsar i restavfallet.

Mer information om invasiva växter hittar du här.

arrow-right