Finns det någon miljönyttan med detta införande? Är det inte bättre att behålla återvinningstationerna istället?

Den stora miljönyttan är att öka sorteringen och minska restavfallet. Idag består ca 1/3 av restavfallet av förpackningar som slängts fel och borde ha återvunnits. Systemet vi har nu med återvinningsstationer fungerar inte. Det är alldeles för mycket förpackningar i restavfallet och detta är huvudanledningen till lagförändringen, att öka mängden insamlade förpackningar så vi når de uppsatta klimatmålen. Det förekommer också mycket nedskräpning vid stationerna som leder till onödiga transporter för att städning.

Gästrike återvinnare har fått i uppdrag att hämta alla sorterade förpackningar fastighetsnära (liksom alla andra kommuner i Sverige), men vi kan bidra till miljönyttan med vårt val av insamlingssystem. Med våra kärl kan vi fortsätta använda befintliga bilar och kärl för rest- och matavfall. Våra kärl för plast- och pappersförpackningar är också tillverkade av 100% återvunnen plast. 

arrow-right