Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Får vi ha hur många kärl vi vill nu när det blir kostnadsfritt från 1 januari 2024?

Vårt standardutbud som är kostnadsfritt utgår ifrån att kärlen är ca 80% fyllda. Så länge detta krav fylls finns ingen övre gräns på hur många kärl ni får ha. Ni kan minska antalet kärl och istället ha ett tätare hämtningsintervall, men då utgår en abonnemangskostnad om standardutbudet överskrids.

 

arrow-right