Utebliven sophämtning p.g.a. kraftigt snöfall Läs mer
close

Får man plocka material ur behållare på återvinningsstationen?

Nej, materialet som lämnats till återvinningsstationen är producenternas. Att ta det betraktas som stöld.

arrow-right