Utebliven sophämtning p.g.a. kraftigt snöfall Läs mer
close

Är det verkligen någon nytta för miljön att återvinna plastförpackningar?

Ja, en använd plastförpackning som sorteras och återvinns, halverar klimatpåverkan, jämfört med om den slängs i hushållssoporna och går till förbränning. Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Plasten i en förpackning kan återvinnas om och om igen. Det gör både att vi minskar utsläppen från förbränning och minskar behovet av fossil råvara, som behövs vid produktion av ny plast. Återvinner vi behövs inte ny plast i samma omfattning.

33% av de plastförpackningar som samlades in av FTI under 2021 via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, återvanns av Svensk Plaståtervinning. Av alla plastförpackningar som sattes på marknaden 2021 var återvinningsgraden 18%. En stor förlust i systemet är redan i hushållens källsortering, där många plastförpackningar felaktigt slängs i soppåsen med restavfall. Om alla plastförpackningar hade sorterats rätt och lämnats till materialåtervinning hade återvinningsgraden varit högre.

Svensk Plaståtervinning arbetar för att förbättra återvinningen och Gästrike återvinnare arbetar för att öka sorteringen och insamlingen. Här behöver vi hjälpas åt, från sortering i hushållen via insamling och transport till materialåtervinning, och inte minst att de producenter som tillverkar plastförpackningar gör dem lätta att återvinna.

Svensk plaståtervinning har ett mål att nå 55% materialåtervinning av plastförpackningar till år 2025, vilket är fem år tidigare än EU:s mål som är 50% år 2025 och 55% år 2030.

arrow-right