Är det hämtningsavgifterna eller grundavgifterna som höjs enligt förslaget?

Det är grundavgifterna som föreslås höjas till år 2024 och hämtningsavgifterna föreslås fortsatt oförändrad för hushåll. Anledningen till att det är grundavgifterna som höjs är bl.a. att grundavgifterna stått stilla i många år (sedan 2018) och behöver nu balanseras mot hämtningsavgiften utifrån kostnadstäckningen.

Vi har nu en miljöstyrd hämtningsavgift där bra sortering lönar sig. Restavfallet utgör 100 % av hämtningskostnaden och matavfallet är kostnadsfritt (0 kr).

arrow-right