Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Ansvarar Gästrike återvinnare för städning på återvinningsstationerna?

Vi ansvarar för städning runt behållarna och även på intilliggande område, om avfallet kan härledas till återvinningsstationen. Samtliga stationer städas varje vecka enligt schema. Du kan också anmäla behov av städning genom att fylla i formuläret som heter "Anmäl tömning/städning".

Relaterade formulär:

arrow-right