Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Ett steg närmare fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nu har det beslutats hur insamlingssystemet av förpackningar för villor kommer att se ut i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Detta är ett första steg i införandet av fastighetsnära insamling som införs successivt med start 2024.

 

Ny lagstiftning

För att förbättra återvinningen av förpackningar och göra det lättare för hushållen att sortera, ändrades nyligen lagstiftningen. De nya bestämmelserna innebär att alla hushåll ska få sina sorterade förpackningar hämtade i anslutning till fastigheten. Samtidigt tar Sveriges kommuner över ansvaret för att samla in förpackningarna från producenterna som har ansvaret idag.

 

Beslut om insamlingssystem

Gästrike återvinnares direktion har nu fattat beslut om ett nytt insamlingssystem av förpackningar i medlemskommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Alla villaägare med enskild hämtning kommer att få två nya kärl, ett för pappersförpackningar och ett för plastförpackningar. Dessa kommer att tömmas på samma sätt som kärlen för matavfall och restavfall.

Det utreds också hur insamlingssystemet för förpackningar av glas, metall och tidningar kommer att se ut. Vi arbetar för att kunna hämta dessa material i mindre behållare.

Testperiod i Bomhus

Under våren 2023 genomförde Gästrike återvinnare ett test tillsammans med ett antal villaägare. Samtliga medverkande hushåll upplevde att det nya systemet fungerade bra och underlättade sorteringen. Läs mer om testperioden här.

År 2027 ska samtliga villaägare ha erbjudits fastighetsnära insamling av förpackningar. En tjänst som kommer att bekostas av förpackningsproducenterna och belastar därför inte avfallstaxan för hushållen. Vi ser väldigt mycket fram emot det fortsatta arbetet mot att öka insamlingen av förpackningar.

En person mellan två kärl Lars Embäck i Bomhus vid sina testkärl
arrow-right