miljöbod

Bättre förutsättningar för sortering och insamling av förpackningar

För att förbättra sorteringen och återvinningen av förpackningar har regeringen beslutat att kommunerna tar över insamlingsansvaret av förpackningar från 1 januari 2024. De flerbostadshus som redan sorterar ut förpackningar av papper, plast, glas och metall som hämtas av Gästrike återvinnare får därmed kraftigt sänkta priser från årsskiftet. 

Kommunerna tar över insamlingsansvaret

Enligt ny lagstiftning tar kommunerna över ansvaret för insamlingen av förpackningar från 2024 och att alla hushåll i Sverige senast 2027 ska kunna lämna sina sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas fastighetsnära. Insamlingen ska som huvudprincip vara kostnadsfri för fastighetsägaren utifrån en viss standard och servicenivå.

 

Sänkta kostnader på sorterade förpackningar

Samtliga flerbostadshus som redan har full sortering som hämtas av Gästrike återvinnare får kraftigt sänkta kostnader på sina förpackningskärl fr.o.m. 1 januari 2024. Vad den nya kostnaden av förpackningar blir kommer att framgå i avfallstaxan som tillgängliggörs på vår hemsida i höst. Grundprincipen är dock att hämtningen ska vara kostnadsfri utifrån en viss standard och servicenivå.

Högre krav på sortering

Denna ändring ställer krav på en väl fungerande sortering som kännetecknas av god och tydlig kommunikation med boende, samt ett välskött miljörum. Med enkla medel kan miljörummet lyftas och få en självklar roll. Ta gärna del av våra smarta tips och stödmaterial. Vi vill också tipsa om att anmäla er till våra kommande digitala nyhetsbrev.

Flerbostadshus som har delvis eller ingen sortering av förpackningar från Gästrike återvinnare

De förpackningar ni sorterar ut som samlas in av Gästrike återvinnare kommer att bli billigare fr.o.m. 1 januari 2024. Ni behöver ha infört full sortering av samtliga förpackningar senast 31 december 2026. Det är därför bra att redan nu planera för ytor i avfallsutrymmet. Vi erbjuder mycket information och stödmaterial att ta del av vid bland annat byggnation av avfallsutrymme men också för att få en fungerande sortering. Observera att full sortering av förpackningar kommer att införas succesivt fram t.o.m. 2026-12-31.

arrow-right