style="background-image:url(http://4771);background-size: cover;" >

Wellpapp

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Wellpapp

Sortera alla kartonger med vågigt mellanskikt som wellpapp och lämna på en återvinningscentral eller som förpackningar av papper och lämna på en återvinningsstation. Du som bor i lägenhet med återvinningsrum med sortering kan lämna det där.


Vad räknas som Wellpapp?

Till exempel kartonger, bananlådor och annan wellpapp med vågigt skikt.
Avfall
Lämnas här
Kartong med vågigt mellanskikt
Återvinningscentral
Wellpapp
Återvinningscentral
Kartong med vågigt mellanskikt
Återvinningscentral, Återvinningsstation
Kartonger wellpapp
Återvinningscentral, Återvinningsstation
arrow-right