style="background-image:url(http://4769);background-size: cover;" >

Tryckimpregnerat

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Tryckimpregnerat

Impregnerat trä är farligt avfall som du lämnar till en bemannad återvinningscentral.


Vad räknas som Tryckimpregnerat?

Impregnerat trä, även slipers.
Avfall
Lämnas här
Tryckimpregnerat trä
Återvinningscentral
Slipers
Återvinningscentral
arrow-right