style="background-image:url(http://4768);background-size: cover;" >

Trädgårdsavfall

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Trädgårdsavfall

Du lämnar trädgårdsavfall på en bemannad återvinningscentral. Du kan också skaffa ett kärl för trädgårdsavfall så hämtar Gästrike återvinnare det hemma hos dig. Blomsterlupiner, jätteloka, parkslide och jättebalsamin är exempel på växter som räknas som invasiva arter och får inte slängas som trädgårdsavfall.


Vad räknas som Trädgårdsavfall?

Till exempel kvistar och ris från beskärning av träd och buskar, vissna blommor och blad från rabatter, gräsklipp och löv, fallfrukt och annat från köksträdgården som blivit för gammalt.
Avfall
Lämnas här
Ogräs
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Löv
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Krukväxter
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Kvistar
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Julgranar
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Grenar
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Gräs
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Fallfrukt
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Buskar
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Blommor med jord
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Blommor snitt
Återvinningscentral, Bruna kärlet för matavfall, Trädgårdskärl

Invasiva växter

Så här tar du hand om ditt trädgårdsavfall själv

arrow-right