style="background-image:url(http://4758);background-size: cover;" >

Isolering

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Isolering

Isolering, även spegelglas, kan du lämna till återvinning på en bemannad återvinningscentral. Sorteras separat på återvinningscentralerna i Gävle, Sandviken och Skutskär. På övriga återvinningscentraler sorterar du det som "Isolering och fönsterglas".


Vad räknas som Isolering?

Avfall
Lämnas här
Vedaska
Återvinningscentral
Proppar
Återvinningscentral
Mineralull
Kattsand av kisel
Återvinningscentral
Kattsand av lera
Återvinningscentral
Kattsand av sand
Återvinningscentral
Isolering
Återvinningscentral
Grillaska
Återvinningscentral, Gröna kärlet för restavfall
Grillkol
Återvinningscentral, Gröna kärlet för restavfall
Gödningsmedel
Återvinningscentral
Elpropp
Aska
Återvinningscentral
arrow-right