Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
style="background-image:url(http://4778);background-size: cover;" >

Invasiva växter

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Invasiva växter

Blomsterlupiner, jätteloka, parkslide och jättebalsamin är exempel på växter som räknas som invasiva arter och får inte slängas som trädgårdsavfall. Alla invasiva växter ska läggas i dubbla sopsäckar som försluts väl innan du åker till återvinningscentralen och lämnar dem i separat behållare eller direkt till personal.


Vad räknas som Invasiva växter?

Avfall
Lämnas här
Parkslide
Återvinningscentral
Jättebalsamin
Återvinningscentral
Vresros
Återvinningscentral
Kanadensiskt gullris
Återvinningscentral
Jätteloka
Återvinningscentral
Blomsterlupin
Återvinningscentral

Lär dig mer om invasiva växter

arrow-right