style="background-image:url(http://8304);background-size: cover;" >

Förpackning av ofärgat glas

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Förpackning av ofärgat glas

Sortera alla dina glasförpackningar till återvinning och lämna på återvinningsstation eller på en återvinningscentral. Du som bor i lägenhet med återvinningsrum med sortering kan lämna det där.


Vad räknas som Förpackning av ofärgat glas?

Avfall
Lämnas här
Returglas ofärgat glas
Återvinningscentral, Återvinningsstation
Glasflaska i ofärgat glas - köpt med innehåll
Återvinningscentral, Återvinningsstation

Vad räknas inte som Förpackning av ofärgat glas?

Avfall
Klassas som
arrow-right