style="background-image:url(http://4746);background-size: cover;" >

Böcker

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Böcker

Trasiga och hela böcker med hårda pärmar sorteras i containern för böcker på återvinningscentralen i Gävle och Sandviken. Då kan pappret i boken återvinnas och bli nya böcker. På övriga återvinningscentraler lägger du böckerna i containern för "Saker som inte kan återvinnas"


Vad räknas som Böcker?

Avfall
Lämnas här
Bok hård pärm
Återvinningscentral
Böcker
Återvinningscentral

Ge dina böcker ett längre liv

arrow-right