style="background-image:url(http://4765);background-size: cover;" >

Tegel, porslin, betong

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Tegel, porslin, betong

Fyllnadsmassor som till exempel tegel, porslin, keramik och betong lämnar du till en bemannad återvinningscentral. Säckar och hinkar ska tömmas!


Vad räknas som Tegel, porslin, betong?

Fyllnadsmassor som t ex jord, porslin, betong, kakel, grus och sand.
Avfall
Lämnas här
Vas av keramik
Återvinningscentral
Toalettstol
Återvinningscentral
Stenar
Återvinningscentral
Porslin
Återvinningscentral
Minerit
Återvinningscentral
Keramiksaker
Återvinningscentral
Kakel
Återvinningscentral
Jord
Återvinningscentral
Golv klinker
Återvinningscentral
Cement, brunnen utan förpackning
Återvinningscentral
Blomjord
Återvinningscentral
Blomkrukor lera mm
Återvinningscentral
Blommor med jord
Återvinningscentral, Trädgårdskärl
Asfalt
Återvinningscentral
arrow-right