Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
style="background-image:url(http://5578);background-size: cover;" >

Batterier

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Batterier


Vad räknas som Batterier?

Avfall
Lämnas här
Småbatterier
Återvinningscentral, EL:IN

Glöm inte att ta ur inbyggda batterier i eltandborstar, datorer, leksaker eller verktyg.

arrow-right