Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
style="background-image:url(http://4779);background-size: cover;" >

Asbest

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Asbest

Asbest är farligt avfall som du lämnar till en bemannad återvinningscentral. Dammet är hälsofarligt vid inandning. Plasta in och förslut påsen ordentligt och märk förpackningen innan du kommer till återvinningscentralen. Kontakta personalen då containern är låst. Du ansvarar själv för att lasta i materialet i containern.


Vad räknas som Asbest?

Avfall
Lämnas här
Eternit
Återvinningscentral
Eternitplattor
Återvinningscentral
Asbest
Återvinningscentral
arrow-right