Bra utformade Återvinningsrum är nyckeln till en bra miljö.

Bra avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet sorteras och hanteras rätt. När insamlingen går snabbt och enkelt leder det på sikt till billigare insamling och bättre effekt på miljön. Det underlättar också det tunga arbetet med insamling och minskar risken att våra sophämtare skadas.

Vi hjälper till med rådgivning och tips för dig som ansvarar för återvinningsrum. Vi har även tagit fram en handbok framtagen för dig som är fastighetsägare eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening med tips och råd om vad man bör tänka på när man utformar hämtställen, både utanför fastigheter och i miljörum eller soprum. Ladda ner den här eller ring vår kundtjänst så mailar vi eller skickar handboken till dig.

I Handbok för avfallsutrymmen får du praktiska tips om avfallshantering.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
Behöver du informationsblad till Återvinningsrum?

A4-bladet Så här sorterar du hemma är bra både till att dela ut till boende i fastigheten och att sätta upp i miljörum. Den finns översatt till 17 olika språk för att alla ska få möjlighet att sortera miljömässigt.

För utskrift

Behöver du informationsblad till Återvinningsrum på flera språk?

Här kan du hämta informationsbladet på 17 olika språk.

Behöver du skyltar till Återvinningsrum?

Vi har tagit fram särskilda skyltar som underlättar sorteringen i Återvinningsrummen. Skriv gärna ut och använd i miljörummet. Skyltarna går också att köpa som klisterdekaler till ett självkostnadspris på 20:-/st.

Nedan finns samtliga skyltar för utskrift.

Matavfall

Matavfall för underjordsbehållare

Restavfall

 

Restavfall för underjordsbehållare

Förpackningar av färgat glas Förpackningar av ofärgat glas
Förpackningar av metall Förpackningar av papper
Förpackningar av hård och mjuk plast Tidningar
Kontorspapper Lysrör
Glöd- och lågenergilampor Elavfall
Trädgårdsavfall Well
 Batterier  Sekretesspapper
Hur ska kärlen i Återvinningsrum placeras på bästa sätt?

Vid många fastigheter hämtar chauffören sopkärlen och drar dem till sopbilen. För att det ska fungera bra vill chauffören att sopkärlen ställs med draghandtagen ut från väggar/staket med mera. Med handtagen ut från väggen slipper chauffören tunga vändningar av sopkärlen.

återvinninngsrum

Enkelheten i sortering är en förutsättning för en värld som räcker längre

Vi erbjuder avfallslösningar och miljötjänster för företag och bostadsrättsföreningar. Vi skräddarsyr utifrån dina behov.

Vi hjälper er med återvinning och hämtning av olika slags avfall:

  • Batterier, lysrör och lampor
  • Brännbart avfall
  • Förpackningar av metall, plast, papper och glas
  • Grovsopor
  • Kontorspapper
  • Metallskrot
  • Tidningar
  • Sekretess
  • Well
  • Farligt avfall

sorteringslösningar

Sorteringsmöbler för företag

Vi erbjuder bra möjligheter att få alla medarbetare att sortera stort som smått både på kontoret, i lunchrummet eller andra utrymmen inomhus.

–Det är viktigt att det är lätt att göra rätt, berättar Thomas Bäck som arbetar med att ge företag och verksamheter råd om hur de kan öka sin källsortering.

Möbeln ökar sorteringen på företaget

Sorteringsmöbler gör att mängden återvinning ökar och restavfallet minskar. Ta bort sopkorgarna i alla kontorsrum och andra utrymmen. Det är bättre om alla tar sitt skräp till en gemensam sorteringsmöbel i korridoren, lunchrummet eller något annat passande ställe.

Möbeln innehåller full sortering av förpackningar av metall, plast och papper och finns i olika utföranden. I tillägg kan man ställa ut kärl för till exempel kontorspapper, well och glas.

I vår folder kan du se mer om vilka olika sorteringsmöbler det finns.

För mer information kontakta:

Thomas Bäck, avfallskoordinator
thomas.back@gastrikeatervinnare.se
026–17 29 33

Karl

Spara

Välj ett kärl som passar just era behov

Vi erbjuder enstaka kärl eller helhetslösningar för företag och verksamheter.
Beroende på om du har mer eller mindre avfall finns det möjlighet att välja mellan kärl, containrar eller komprimatorer. Men tänk på att vissa typer av avfall kan du tjäna pengar på om de sorteras istället.

Vi lånar ut kärl och du betalar bara för tömning och eventuell destruktionsavgift beroende på typ av avfall. Tömningsfrekvensen kan ligga på schema eller bud. Kärl går även att få låsbara. Storlekarna på kärl varierar från 140 liter upp till 660 liter.

tvättbil

Rengör dina kärl och ert återvinningsrum

Återvinningsrum är trevligare att besöka om de rengörs då och då. Sopsorteringen fungerar också oftast bättre om återvinningsrum och kärl är rena och fräscha.

Vi kommer gärna och tvättar dina kärl på plats. Du kan välja mellan att beställa tvätt vid enskilda tillfällen eller teckna abonnemang med återkommande kärltvätt. Den smarta tvättbilen lyfter kärlet, tömmer ur soporna i en vagga, tvättar kärlet och tömmer sedan tillbaka soporna.

Du kan också beställa tvätt av återvinningsrum. När vi tvättar rum, golv och kärl använder vi en högtryckstvätt med varmvatten. Där det behövs rengör vi även med såpa som är fri från kemikalier.

FRÅGOR & SVAR
Vad kostar det?

Du betalar en framkörningsavgift och en fast kostnad per kärl oavsett storlek.
Ring oss på 026 17 84 15 för beställning och prisfrågor

Kan privatpersoner beställa kärltvätt?

Ja, vi kommer ut och tvättar kärlet hemma hos dig. För mer information och bokning av kärltvätt, ring oss på 020 – 63 00 63 eller maila till info@gastrikeatervinnare.se

Varför är det bra att tvätta kärlen då och då?

Smutsiga kärl kan lukta väldigt illa och även bli en smittofälla för djur. Rena och fräscha kärl gör också att det blir både roligare och lättare att sopsortera rätt.

sekretess

Vi garanterar att hemliga papper hanteras på tryggt sätt

Vi vet att det finns ett stort behov av säker hantering av känslig information på många skolor och företag i kommunen. Därför har vi utvecklat en tjänst för hantering av sekretesspapper.

Vår avfallskoordinator börjar med att besöka dig och tillsammans gör vi en nulägesanalys över ert behov av antal kärl och placering av kärlen. När kärlen är fyllda hämtas de av våra kunniga medarbetare och transporteras till en säker anläggning för destruktion.

Vi garanterar alltid att ditt sekretessmaterial tas omhand och förstörs på ett säkert sätt.

Kontakta Thomas så berättar han mer:

Thomas Bäck, avfallskoordinator
thomas.back@gastrikeatervinnare.se
026–17 29 33