Forsbacka återvinningscentral – en central för företag

Forsbacka återvinningscentral som idag drivs på entreprenad av Gästrike Avfallshantering AB/SUEZ AB på uppdrag av Gästrike återvinnare stängs från och med den 1 april.

Detta innebär att Gästrike återvinnares hushållskunder istället kommer hänvisas till återvinningscentralerna i Gävle och Sandviken.

– Vi beklagar att en del av våra kunder – de som idag har närmast till återvinningscentralen i Forsbacka – får lite längre att åka för att besöka återvinningen. Vi kommer dock att utöka öppettiderna i Sandviken för att öka tillgängligheten, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

Orsaken till förändringen är främst att vi måste se över våra kostnader, fortsätter Thomas Nylund. Vi har också bedömt att återvinningscentralen i Forsbacka används i betydande utsträckning av företag.

I den här typen av beslut tar vi alltid i beaktande om det är miljömässigt försvarbart, förklarar Thomas. Vi bedömer att Gävle och Sandviken ligger relativt nära, men det gör det desto viktigare att man som kund planerar sina resor till återvinningscentralen på bästa sätt. Att man åker med mer grejer vid färre tillfällen och att man tar besöket till återvinningscentralen i samband med en annan resa.

Gästrike återvinnare kommer nu att fokusera på att fortsätta utveckla de 12 återvinningscentraler som drivs i egen regi. En del i detta arbete är att utöka öppettiderna på återvinningscentralen i Sandviken för att öka tillgängligheten från och med 1 april.
De nya öppettiderna hittar du här.