Vid vändplats för bussen, Harkskär

Stations-ID: 17580
Harkskärsvägen 79, Gävle
Tömning och städning av stationen görs regelbundet enligt schema
arrow-right