Vid vändplan, Bomhus

Stations-ID: 1067
Bärnstensvägen 27, Gävle
Tömning och städning av stationen görs regelbundet enligt schema
arrow-right