Tomma plastförpackningar

Plaståtervinning

Vi får ofta frågor om plaståtervinning. Här kan du läsa om hur det fungerar i våra kommuner och de svårigheter som finns. Trots utmaningarna är vårt budskap att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall och lämna det till återvinning. Det är det bästa vi kan göra!

Vi får ofta frågor om plaståtervinning. Här kan du läsa om hur det fungerar i våra kommuner och de svårigheter som finns. Trots utmaningarna är vårt budskap att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall och lämna det till återvinning. Det är det bästa vi kan göra!

När vi pratar om plaståtervinning så är det viktigt att hålla isär två olika kategorier av plast. Å ena sidan plastförpackningar och å andra sidan all annan plast som inte är plastförpackningar. Det beror både på att det handlar om olika typer av plast och att det råder olika ansvar.

Det är också viktigt att veta att alla olika typer av plastsorter inte kan materialåtervinnas i Sverige idag. Olika tillsatsämnen i plast både försvårar, fördyrar eller omöjliggör en säker materialåtervinning.

Det här gäller plastförpackningar

När det gäller förpackningar av plast finns det idag ett system. De samlas in på återvinningsstationer och återvinningscentraler och körs till Svensk Plaståtervinning för sortering och återvinning. På Svensk Plaståtervinnings nya sorteringsanläggning kan man sedan hösten 2023 sortera ut 12 plasttyper och man har därmed tredubblat antalet plastsorter som kan sorteras till återvinning. Det motsvarar nästintill alla plastsorter på den svenska förpackningsmarknaden. Svensk Plaståtervinning har kapacitet att ta emot 200.000 ton plastförpackningar vilket är ungefär den volym som idag finns på den svenska marknaden. Men bara hälften av dessa förpackningar kommer hela vägen dit. En stor förlust i systemet är redan i hushållens källsortering, där många plastförpackningar felaktigt slängs i soppåsen med restavfall. Om alla plastförpackningar hade sorterats rätt och lämnats till materialåtervinning hade återvinningsgraden varit högre. Så oavsett plasttyper kan vi ändå konstatera att ju fler plastförpackningar som sorteras desto mer kommer man kunna återvinna på anläggningen.

Svensk Plaståtervinning arbetar alltså för att förbättra återvinningen och Gästrike återvinnare arbetar tillsammans med alla invånare för att öka sorteringen och insamlingen. Här behöver vi hjälpas åt, från sortering i hushållen via insamling och transport till materialåtervinning, och inte minst att de producenter som tillverkar plastförpackningar gör dem lätta att återvinna.

Det här gäller plasten som INTE är en plastförpackning

När det gäller all plast som inte är en plastförpackning som t ex en pulka eller en trasig trädgårdsstol i plast kan det se olika ut i olika kommuner. Vissa kommuner har separat sortering och andra inte. Vi på Gästrike återvinnare har i dagsläget ingen separat insamling av den typen av plast utan hänvisar dessa till containern ”Saker som inte ska återvinnas” på våra återvinningscentraler. Det går till förbränning hos Bollnäs Energi och blir till el och fjärrvärme.

Det finns aktörer på återvinningsmarknaden som kan ta hand om delar av plastmaterialet och vi på Gästrike återvinnare ser över möjligheten att på sikt samla in plastavfall från hushållen som inte är förpackningar för materialåtervinning,

Plastfrågan är viktig och prioriterad

Plastfrågan är viktig för oss och vi är många som jobbar med den på många sätt. Behovet finns beskrivet i både de kommunala kretsloppsplanerna och den regionala plaststrategin. Det pågår också mycket för att förbättra läget även på nationell nivå. Trots svårigheterna är budskapet att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall och lämna det till återvinning – det är det bästa vi kan göra!

arrow-right