Fördelar med återvinning

När du sorterar dina sopor på rätt sätt uppstår flera fördelar, de kan då tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Då värnar du om människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

 

Minskad åtgång på material och råvaror

De flesta råvaror och material tas från naturen. Många av dessa resurser är ändliga, andra tar det oerhört lång tid för att bildas, till exempel olja, kol och träd. Återvinning innebär att man återanvänder material för att göra nya varor, istället för att ta från naturen.

Energibesparing

När återvunnet material bearbetas används mindre energi än när ny råvara bearbetas. Energiåtgången för återvunnen aluminium är exempelvis 5% av energin som används för att framställa ny aluminium.

Ekonomi

Avgiften för dig som privatkund varierar beroende på vilken typ av abonnemang du väljer. Ju bättre du är på att källsortera, desto billigare blir din sopavgift.

Du följer lagen

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor eftersom dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Din noggrannhet skyddar människor och miljö.

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt. En avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet.