Återvinning av plastförpackningar är viktigt

Med anledning till DN:s nyhet om plast som felaktigt eldas upp vill vi här informera om hur vi på Gästrike återvinnare arbetar vidare med en ökad återvinning av plast i framtiden.

Det som skett är att Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för insamlingen och återvinningen av plastförpackningar själva upptäckt en brist hos en av deras underleverantör under en kontroll, vilket är bra att de har gjort. I det stora hela handlar det om en mindre del av den totala mängden insamlade plastförpackningar som felaktigt gått till förbränning. Den största delen har materialåtervunnits, en del hos den aktuella underleverantören men också hos andra aktörer.

Arbetet med att sprida kunskap och informera fortsätter.
Det Gästrike återvinnare gör i den här situationen, är att påtala för Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) hur olyckligt detta är och hur viktigt det är att återvinningen fungerar i linje med den information hushållen får. Det här är något FTIAB är väl medvetna om. Gästrike återvinnare kommer också att fortsätta arbeta för att öka sorteringen av allt avfall så att det kan återvinnas, genom information, kommunikation, utbildning och samarbeten med fastighetsägare med mera. Ett arbete som blir än mer viktigt nu, då en sådan här nyhet självklart kan bidra till ett minskat förtroende för sortering och insamling. Vi, tillsammans med alla 162 000 invånare i våra kommuner, ska fortsätta göra vårt bästa för att sortera och samla in så mycket plastförpackningar som möjligt till återvinning.

FTIAB:s fortsatta arbete
Förpacknings- och tidningsinsamlingen kommer att arbeta vidare för att plastförpackningarna faktiskt materialåtervinns till nya saker. Just nu är det behandlingskapaciteten som begränsar möjligheterna, men FTIAB överväger att bygga egen anläggning för återvinning av plastförpackningar. Sorteringen av plast och annat återvinningsbart material är viktig ur miljösynpunkt och det behöver vi fortsätta berätta.

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida går det att läsa mer om detta:

http://www.ftiab.se/1261.html

http://www.ftiab.se/download/18.ce77d2d1548d3e905410a/1462964817942/Bakgrund+och+f%C3%B6rdjupning+20160504.pdf

http://www.ftiab.se/download/18.ce77d2d1548d3e905464/1462819076129/160504P%C3%A5kommen+med+redovisningsfusk.pdf