Så här sorterar du matavfallet

När vi ser att det ligger annat i det bruna kärlet än matavfall och matavfallspåsar av papper blir vi framöver allt noggrannare med att ta ut felsorteringsavgifter. 

Vi är stolta över att vi gör biogas och biogödsel av det matavfall vi samlar in i vår region. Det gör matavfallet till en värdefull resurs. Biogasen ersätter fossila bränslen och biogödslet tillför fosfor, som är en ändlig resurs, till jordbruket.

För att vi ska kunna ta tillvara på det matavfall vi samlar in är det viktigt att det bara ligger matavfall i det bruna kärlet och att man bara använder de matavfallspåsar av papper som är speciellt framtagna för detta. Bioplast- och plastpåsar kan inte användas då de inte kan brytas ned i den snabba processen i vår biogasanläggning. Vi blir därför allt striktare i tillämpningen av vår taxa framöver och de regler som gäller för våra abonnemang. I de fall där det ligger annat än matavfall och matavfallspåsar av papper i de bruna kärlen tar vi ut en felsorteringsavgift. Felsorteringsavgiften ligger på 320:- exkl moms per kärl och tömningstillfälle enligt 2021 års avfallstaxa.

 

Tips på hur du får matavfallssorteringen att fungera

  • På den här sidan har vi samlat tips på hur du får matavfallssorteringen att fungera och vad som händer med matavfallet sen.
  • Om du är osäker på vad som ska sorteras var kan du söka i vår sorteringsguide.
  • På den här sidan finns alternativa lösningar för företag som behöver sortera större mängder matavfall.