Miljöutbildning

Höj kompetensen hos dina medarbetare och ta steget mot ett miljösmart företagande. Vi kan visa vägen hur ni kan sätta upp miljösmarta mål och nå dem. Kunskap och feedback är framgångsfaktorer. Ökad sortering, smarta inköp och minskade avfallsmängder är resultatet. Ni vinner både tid, pengar och stärker ert varumärke.

Vill du veta mer?
Ring Britt-Marie Berglund på 026–17 29 25 eller mejla britt-marie.berglund@gastrikeatervinnare.se så kontaktar hon dig.

En miljöutbildning för dina medarbetare ger stor nytta. Utbildningen är för företag och organisationer som:

  • Har krav på höjd miljökompetens. Kravet kan komma från ert miljöledningssystem.
  • Vill uppfattas som miljöföretag. En förutsättning är att alla medarbetare har kunskap och motivation.
  • Vill spara pengar. Miljö och ekonomi följs ofta åt. Spara in kostnader på att ni sorterar avfall rätt och arbetar energieffektivt.
  • Vill ha en nyttig och kunskapshöjande aktivitet med mycket inspiration och aha-upplevelser!

Gästrike återvinnare är inget vinstdrivande företag. Eventuell vinst går tillbaka till vår kommunala avfallshantering. Det känns bra!

avfallstrappa