Välkommen till kundservice, vi hjälper dig gärna!

 

Privatkunder

Öppet måndag – fredag kl 8-16
Telefon: 020-63 00 63
E-post: info@gastrikeatervinnare.se

Företagskunder

Öppet måndag – fredag kl 7-16
Telefon: 026-17 84 15
E-post: info@gastrikeatervinnare.se


Kontakt

Gästrike återvinnare
Post: Box 722, 801 28 Gävle
Besök: Utmarksvägen 16
Organisationsnr: 222000-1339

Fakturaadress
Gästrike återvinnare
FE2220001339
Box 954, 801 33 Gävle
Beställare från oss uppger sin beställarreferens. Välkommen att skicka fakturan digitalt till e-post faktura@gastrikeatervinnare.se.

Kontaktpersoner
Marknad och kundservice

Johan Englund, chef marknad och kundservice
026–17 29 74
johan.englund@gastrikeatervinnare.se


Marknad

Robert Gunnarsson, säljare
026-17 84 18
robert.gunnarsson@gastrikeatervinnare.se

Thomas Bäck, avfallskoordinator
026–17 29 33
thomas.back@gastrikeatervinnare.se


Kommunikation

Anette Noack, kommunikatör
026–17 29 24
anette.noack@gastrikeatervinnare.se

Madelene Åhlström, kommunikatör
076- 518 70 08
madelene.ahlstrom@gastrikeatervinnare.se 

Eva Johansson, miljöpedagog
026–17 82 09
eva.h.johansson@gastrikeatervinnare.se

Mirja Hagström, miljöpedagog
026-17 29 25
mirja.hagstrom@gastrikeatervinnare.se

Karin Brolin, miljöpedagog
026-17 23 70
karin.brolin@gastrikeatervinnare.se

 

Logistik, behandling och återvinningscentraler

Per Sundström, chef logistik, behandling och återvinningscentraler
026–17 29 22
per.sundstrom@gastrikeatervinnare.se

Internationella relationer

Per-Olof Hallberg, chef internationella relationer
026–17 29 23
per-olof.hallberg@gastrikeatervinnare.se

Utveckling

Jill Nyqvist, vice förbundsdirektör och chef utveckling
026–17 29 84
jill.nyqvist@gastrikeatervinnare.se

Anna Thelberg, personalsamordnare
026–17 73 78
anna.thelberg@gastrikeatervinnare.se

Ekonomi

Maria Norman, chef ekonomi
026–17 29 18
maria.norman@gastrikeatervinnare.se

Förbundsdirektör

Thomas Nylund
026–17 84 89
thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

Matakuten

Lasse Wennman
076–006 01 00
matakuten.gavle@gmail.com