Välkommen till kundservice, vi hjälper dig gärna!

 

Privatkunder

Öppet måndag – fredag kl 8-16
Telefon: 020-63 00 63
E-post: info@gastrikeatervinnare.se

Företagskunder

Öppet måndag – fredag kl 7-16
Telefon: 026-17 84 15
E-post: info@gastrikeatervinnare.se


Kontakt

Gästrike återvinnare
Post: Box 722, 801 28 Gävle
Besök: Utmarksvägen 37
Organisationsnr: 222000-1339

OBS!
Under år 2018 renoveras våra kontorslokaler på Utmarksvägen 16 och du hittar oss nu på Utmarksvägen 37.

Fakturaadress
Gästrike återvinnare
FE2220001339
Box 954, 801 33 Gävle
Beställare från oss uppger sin beställarreferens. Välkommen att skicka fakturan digitalt till e-post faktura@gastrikeatervinnare.se.

Kontaktpersoner
Marknad och kundservice

Johan Englund, chef marknad och kundservice
026–17 29 74
johan.englund@gastrikeatervinnare.se


Marknad

Robert Gunnarsson, säljare
026-17 84 18
robert.gunnarsson@gastrikeatervinnare.se

Thomas Bäck, avfallskoordinator
026–17 29 33
thomas.back@gastrikeatervinnare.se


Kommunikation

Anette Noack, kommunikatör
026–17 29 24
anette.noack@gastrikeatervinnare.se

Madelene Åhlström, kommunikatör
076- 518 70 08
madelene.ahlstrom@gastrikeatervinnare.se 

Eva Johansson, miljöpedagog
026–17 82 09
eva.h.johansson@gastrikeatervinnare.se

Mirja Hagström, miljöpedagog
026-17 29 25
mirja.hagstrom@gastrikeatervinnare.se

Karin Brolin, miljöpedagog
026-17 23 70
karin.brolin@gastrikeatervinnare.se

 

Logistik, behandling och återvinningscentraler

Per Sundström, chef logistik, behandling och återvinningscentraler
026–17 29 22
per.sundstrom@gastrikeatervinnare.se

Internationella relationer

Per-Olof Hallberg, chef internationella relationer
026–17 29 23
per-olof.hallberg@gastrikeatervinnare.se

Utveckling

Michael Wagner, chef utveckling
026–17 29 73
michael.wagner@gastrikeatervinnare.se

Anna Thelberg, personalsamordnare
026–17 73 78
anna.thelberg@gastrikeatervinnare.se

Ekonomi

Maria Norman, chef ekonomi
026–17 29 18
maria.norman@gastrikeatervinnare.se

Förbundsdirektör

Thomas Nylund
026–17 84 89
thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

Matakuten

Lasse Wennman
076–006 01 00
matakuten.gavle@gmail.com