Viktig information

På grund av rådande halka och oplogade vägar är det svårt för våra chaufförer att ta sig fram på många vägar i regionen just nu. Har du inte fått ditt kärl tömt kan du låta det stå kvar vid vägen. Vi kommer att tömma det så snart som möjligt.

Vi beklagar detta och hoppas på förståelse.

Villaägare?
För att underlätta sophämtningen för chauffören kan du borsta av snön på dina kärl. Då fylls inte sopbilen med snö och sophämtningen går snabbare. Tänk också på att skotta runt ditt kärl. När chauffören stället ner kärlet efter tömning riskerar det att ramla om underlaget är ojämnt.