Forsbacka återvinningscentral – en central för företag

Forsbacka återvinningscentral som idag drivs på entreprenad av Gästrike Avfallshantering AB/SUEZ AB på uppdrag av Gästrike återvinnare, övergår från och med den 1 april 2018 att bli en renodlad återvinningscentral för företag. Den kommer drivas helt i privat regi av Gästrike Avfallshantering AB/SUEZ AB.

Detta innebär att Gästrike återvinnares hushållskunder istället kommer hänvisas till återvinningscentralerna i Gävle och Sandviken.

– Vi beklagar att en del av våra kunder – de som idag har närmast till återvinningscentralen i Forsbacka – får lite längre att åka för att besöka återvinningen. Vi kommer dock att utöka öppettiderna i Sandviken för att öka tillgängligheten, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

Orsaken till förändringen är främst att vi måste se över våra kostnader, fortsätter Thomas Nylund. Vi har också bedömt att återvinningscentralen i Forsbacka används i betydande utsträckning av företag.

I den här typen av beslut tar vi alltid i beaktande om det är miljömässigt försvarbart, förklarar Thomas. Vi bedömer att Gävle och Sandviken ligger relativt nära, men det gör det desto viktigare att man som kund planerar sina resor till återvinningscentralen på bästa sätt. Att man åker med mer grejer vid färre tillfällen och att man tar besöket till återvinningscentralen i samband med en annan resa.

Några förändringar vad gäller de andra återvinningscentralerna är inte aktuella.

Vi har satsat på att utveckla de 12 återvinningscentraler som vi driver i egen regi och kommer fortsätta göra det. En nyhet är t ex att våra besökare kan lämna sina saker till återbruk på alla våra återvinningscentraler. Det blir alltså lättare att lämna allt på samma ställe. Under senare år har vi bland annat, förutom en stor utökning av återvinningen på Sörby Urfjäll i Gävle, byggt helt nya återvinningscentraler i Skutskär och i Österfärnebo. I ett längre tidsperspektiv tror jag att vi kommer se ytterligare en återvinningscentral på norra sidan av Gävle, avslutar Thomas Nylund.

Vi välkomnar företagskunderna till återvinningscentralen i Forsbacka, som härigenom får en helt egen återvinningscentral för sina behov, säger Rolf Johansson regionchef på SUEZ Recycling AB.